แบบสำรวจข้อมูลและสถิติคนไทยในเนเธอร์แลนด์

แบบสำรวจข้อมูลและสถิติคนไทยในเนเธอร์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,690 view

ถ้าท่านมีสัญชาติไทยและพักอาศัยในเนเธอร์แลนด์เกิน ๓๐ วัน สถานทูตขอเชิญชวนทุกท่านกรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้มีสัญชาติไทยในเนเธอร์แลนด์ online ที่นี่https://goo.gl/forms/TTsfMXYEuHsBTkiQ2 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านกงสุลต่อไป

หมายเหตุ

๑. ปัจจุบัน ทางการไทยไม่เคยจัดทำทะเบียนประชาชนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และไม่ได้กำหนดเป็นหน้าที่ตามกฎหมายให้ประชาชนไทยในต่างประเทศต้องรายงานตัว/แจ้งการมาอยู่ในต่างประเทศกับหน่วยงานใด (ยกเว้นกรณีแรงงานที่หางานผ่านสำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน) 
๒. ทางการไทย รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไม่ทราบความเคลื่อนไหวหรือการย้ายถิ่นฐานของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะแจ้งให้ทรา
๓. การทำแบบสำรวจจึงเป็นการขอความร่วมมือและความกรุณาทุกท่านให้แจ้งข้อมูลให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสมัครใจ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล 
๔. เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ เช่น ๖ เดือน ๙ เดือน หรือ ๑ ปี สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็จะต้องขอความร่วมมือและความกรุณาจากท่านอีกครั้ง เพื่อปรับให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด  
๕. ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่มานานแล้ว หรือเพิ่งมา จะเคยทำแบบสำรวจแล้วหรือไม่ หากท่านเข้าตามเงื่อนไข คือ มีสัญชาติไทย และอยู่มานานกว่า ๓๐ วัน หรือมีแผนจะอยู่นานกว่า ๓๐ วัน ขอความกรุณาทำแบบสำรวจ
๖. การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีข้อมูลที่ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดจะทำให้สามารถวางแผนการทำงานเกี่ยวกับชุมชนไทยได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกรณีวิกฤต เช่น เกิดภัยพิบัติ จะสามารถทราบได้ทันทีว่ามีพี่น้องชาวไทยที่อาจจะประสบเหตุจำนวนประมาณเท่าใด และวิธีการช่วยเหลือใดจะดีและเหมาะสมที่สุด

 

cover_for_survey61

 

FACEBOOK (ไปยังหน้า Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ)