สถานทูตขอประชาสัมพันธ์หมายเลขฮ๊อทไลน์ +316 2366-9832 เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์เป็นการชั่วคราว ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอร์กลาง +3170-345-0766 ในวันและเวลาราชการ (09:30 - 17:00)

 

ข่าว / Newsดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
THAILAND & COVID-19ดูทั้งหมด
มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (วันที่ 10 มกราคม 2566) || Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand (updated on 10th January 2023)

7 ม.ค. 2566

การเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 II Visiting Thailand from 1 October 2022

30 ก.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ประกาศทั่วไปดูทั้งหมด

24 มี.ค. 2566

การลงทะเบียนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 นอกราชอาณาจักร ในประเทศเนเธอร์แลนด์

30 ก.ย. 2565

การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 II Extension of the stay period in the Kingdom for some foreign visitors in effect from 1 October 2022 to 31 March 2023

29 ส.ค. 2565

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล || Revised Fees for Consular Services

29 ต.ค. 2557

หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต กรณีฉุกเฉิน

16 ธ.ค. 2563

วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปี 2566 || Official Holidays of the Embassy 2023

19 พ.ย. 2564

การเปิดให้บริการตรวจลงตราแบบออนไลน์ (e-Visa) และยกเลิกการให้บริการแบบเดิม || Launch of Online E-Visa Application Service & Termination of Visa Application in Person
ดูทั้งหมด