คู่มือคนไทยในเนเธอร์แลนด์ 2564

คู่มือคนไทยในเนเธอร์แลนด์ 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 20,896 view

HEAD_for_web

คู่มือคนไทยในเนเธอร์แลนด์ (2564)

1 ปกและสารบัญ อ่าน
2 สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก อ่าน
3 เนเธอร์แลนด์โดยสังเขป อ่าน
4 ชนิดวีซ่า [เพื่อไปเนเธอร์แลนด์] อ่าน
5 การเรียนภาษา และข้อบังคับ  อ่าน
6 การลงทะเบียน และบัตรผู้อยู่อาศัย [verbijfvergunning] อ่าน
7 การหาที่พักและข้อควรระวัง อ่าน
8 วัฒนธรรมดัตช์ อ่าน
9 อาหารดัตช์ที่ควรรู้จัก อ่าน
10 การหางาน อ่าน
11 การเดินทางในประเทศ และการใช้ OV chipkaart อ่าน
12 การจดทะเบียนสมรส พาร์ทเนอร์ และ samenwonen อ่าน
13 การขอสัญชาติดัตช์ อ่าน
14 บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ อ่าน
15 การถือ 2 สัญชาติ อ่าน
16 การเกณฑ์ทหาร อ่าน
17 การเงิน ภาษี และเงินสวัสดิการจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ อ่าน
18 การสาธารณสุข อ่าน
19 เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากไป อ่าน
20 เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว อ่าน
21 คำถามที่พบบ่อย [FAQ] อ่าน
22 สารจากไทสมาคม อ่าน

 

cover_for_web ท่านสามารถดูคู่มือคนไทย 2564 ในรูปแบบเต็มฉบับได้ที่เว็บไซต์ของไทสมาคม www.thaisestichting.nl/handbook-for-thai-in-nl

จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับไทสมาคมและและเครือข่ายอาสาสมัคร

หมายเหตุ - ข้อมูล กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ได้รวบรวมไว้ในคู่มือคนไทยฉบับนี้ รวบรวมขึ้นในระหว่างการจัดทำ จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์ ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านจึงควรตรวจสอบข้อมูลหับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลล่าสุด โดยผู้จัดทำได้ระบุแหล่งข้อมูลไว้ให้ท่านได้สืบค้นต่อในแต่ละส่วนด้วยแล้ว