วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,605 view

 

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำกรุงเฮก (Thai Trade Center)
WTC The Hague, Tower C Unit 11.01-B, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague
Tel. +31 (0) 70 345-5444 
E- mail: [email protected] 
Facebook: www.facebook.com/TTC-Hague-116463801835182/

Ms. Chanunda Sorapukdee  
นางสาวชนรรค์ดา สรภักดี

Commercial Attache / Minister Counsellor (Commercial)
ผู้ช่วยทูต ฝ่ายการพาณิชย์ / อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)