ข้อมูลการเดินทางไปประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 (Information on Visiting Thailand during COVID-19))

การปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายกงสุล || Revised Consular Services

12 พ.ย. 2563

ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

9 พ.ย. 2563

Information for non-Thai nationals planning to visit Thailand (during COVID-19 pandemic)

15 พ.ย. 2563

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และส่วนขยาย 7+7 || Phuket Sandbox Programme & its 7+7 extension

29 มิ.ย. 2564

โครงการสมุยพลัส || Samui Plus Programme

15 ก.ค. 2564

Information for Air Transiting through Thailand / การต่อเที่ยวบินไปยังประเทศอื่นโดยผ่านประเทศไทย

24 มี.ค. 2564

List of AQ (Alternative Quarantine) in Thailand

29 ต.ค. 2563