ข้อมูลการเดินทางไปประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 (Information on Visiting Thailand during COVID-19))

มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (วันที่ 10 มกราคม 2566) || Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand (updated on 10th January 2023)

7 ม.ค. 2566

การเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 II Visiting Thailand from 1 October 2022

30 ก.ย. 2565