ข้อมูลการเดินทางไปประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 (Information on Visiting Thailand during COVID-19))

การเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 || Visiting Thailand from 1 May 2022

26 เม.ย. 2565

List of AQ (Alternative Quarantine) in Thailand

29 ต.ค. 2563

Information for Air Transiting through Thailand / การต่อเที่ยวบินไปยังประเทศอื่นโดยผ่านประเทศไทย

24 มี.ค. 2564