สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (The Hague)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก


(The Hague)

ที่ตั้ง

Laan Copes van Cattenburch 123,2585 EZ,The Hague

วันที่ทำการ

09.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 (Mon - Fri)

เวลาทำการของวีซ่า

09.30 - 12.00 (Mon Fri)

เบอร์ติดต่อ

(3170) 345-9703, 345-0766

แฟ็กซ์

(3170) 345-1929

อีเมล

thahague@thaiembassy.nl consular@thaiembassy.nl edu@thaiembassy.nl

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายชาตรี อรรจนานันท์
(MR. CHATRI ARCHJANANUN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางสาวชนม์วิพัฒน์ จ่างตระกูล
(MISS CHONVIPAT CHANGTRAKUL)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวอานิสงส์ ศรลัมพ์
(MISS ANISONG SORALUMP)

- นายสรยศ กิจภากรณ์
(MR. SORAYOS KIJPARKORN)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสุภาพร เจริญพิริยธารกุล
(MRS. SUPAPORN CHAROENPIRIYATANKUL)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

เบอร์ติดต่อ

Tel. (3170) 345-5444

อีเมล

E- mail : info@thaitradehague.com Website : www.thailandtrade.nl

แฟ็กซ์

Fax : (3170) 346-1005

ตำแหน่ง

Minister-Counsellor (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นายนิษณะ ทวีพาณิชย์
(M​R​. N​ISSANA T​HAVEEPANIT)