สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำกรุงเฮก (Thai Trade Center)
WTC The Hague, Tower C Unit 11.01-B, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague
Tel. +31 (0) 70 345-5444 
E- mail: info@thaitradehague.com 
Facebook: www.facebook.com/TTC-Hague-116463801835182/

Mr. Nissana Thaveepanit 
นายนิษณะ ทวีพาณิชน์

Commercial Attache
ผู้ช่วยทูต ฝ่ายการพาณิชย์