มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (วันที่ 10 มกราคม 2566) || Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand (updated on 10th January 2023)

มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (วันที่ 10 มกราคม 2566) || Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand (updated on 10th January 2023)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 3,109 view

 มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (วันที่ 10 มกราคม 2566)

Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand (updated on 10th January 2023)

 

 

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

This information is intended for travellers from the Netherlands only.

สำคัญ

สายการบินที่ท่านใช้บริการหรือเมืองที่ท่านจะไปต่อเที่ยวบินอาจมีข้อกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยข้างต้น
ท่านจึงต้องตรวจสอบกับสายการบินและปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วย

IMPORTANT

Thai VISA may be required for entry based on the purpose of your visit to Thailand and the duration of your stay in Thailand.

Airline may have its own requirements for its passengers other than the requirements to enter Thailand mentioned above.