ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป

ขอเชิญติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทาง Facebook

23 พ.ค. 2562

หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต กรณีฉุกเฉิน

29 ต.ค. 2557

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการฝ่ายกงสุล || Announcement: Revised Consular Service Hours

17 มี.ค. 2563

ประกาศวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประจำปี ๒๕๖๓

11 ธ.ค. 2562

ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

3 เม.ย. 2563

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

16 ต.ค. 2562

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานะ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

5 ส.ค. 2562

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานะ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

5 ส.ค. 2562

ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมกงสุล / Revised visa fee for consular services

3 ก.ค. 2562