ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป

ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลไทยประจำปี 2567 (Thailand Grand Festival 2024)

10 มิ.ย. 2567

การจัดงานเทศกาลไทย Thailand Grand Festival 2024 ณ กรุงเฮก

6 พ.ค. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2567 สถานะ ณ วันที่ 29 มกราคม 2567

31 ม.ค. 2567

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2567 สถานะ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

31 ม.ค. 2567

เนเธอร์แลนด์ปรับระดับการเฝ้าระวังภัยการก่อการร้ายเป็นระดับ 4

15 ธ.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

14 ธ.ค. 2566

การย้ายอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตชั่วคราว II Temporary Relocation of the Chancery and Consular Section

13 ธ.ค. 2566

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566

10 ก.ค. 2566

การเสียชีวิตของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงอัมสเตอร์ดัม

9 มิ.ย. 2566