ข้อมูลการเดินทางไปประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 (Information on Visiting Thailand during COVID-19))

การปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายกงสุล || Revised Consular Services

12 พ.ย. 2563

ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้ SQ มิถุนายน 2564

14 พ.ค. 2564

ข้อมูลสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

9 พ.ย. 2563

Information for non-Thai nationals planning to visit Thailand (during COVID-19 pandemic)

15 พ.ย. 2563

Information for Air Transiting through Thailand / การต่อเที่ยวบินไปยังประเทศอื่นโดยผ่านประเทศไทย

24 มี.ค. 2564

List of ASQ (Alternative State Quarantine) and ALQ (Alternative Local Quarantine)

29 ต.ค. 2563