การปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายกงสุล || Revised Consular Services

การปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายกงสุล || Revised Consular Services

12 พ.ย. 2563

10,248 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปรับการให้บริการฝ่ายกงสุล ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดูประกาศภาษาไทยและรายละเอียดติดต่อ
 
หมายเหตุ - ขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ หากมีอาการป่วย และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนการนัดหมาย
 
 
Royal Thai Embassy, The Hague, revised consular services from 16 November 2020 until further notice see the announcement in English and contact details
 
NB.: - You are requested to refrain from visiting the Embassy if you have flu-like symptoms.