การเปิดให้บริการตรวจลงตราแบบออนไลน์ (e-Visa) และยกเลิกการให้บริการแบบเดิม || Launch of Online E-Visa Application Service & Termination of Visa Application in Person

การเปิดให้บริการตรวจลงตราแบบออนไลน์ (e-Visa) และยกเลิกการให้บริการแบบเดิม || Launch of Online E-Visa Application Service & Termination of Visa Application in Person

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ต.ค. 2565

| 2,598 view