อำนาจในการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม || Discontinuation of Thai Visa Issuance by the Royal Thai Honorary Consulate - General in Amsterdam

อำนาจในการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม || Discontinuation of Thai Visa Issuance by the Royal Thai Honorary Consulate - General in Amsterdam

12 พ.ค. 2564

507 view

TH_RTE_Announcement_discontiuation_of_Thai_visa_issuace_by_HCG_Ams1

PDF version (ประกาศภาษาไทย)

ENG_RTE_Announcement_discontiuation_of_Thai_visa_issuace_by_HCG_Ams1  

PDF Version (Announcement in English)