ขยายเวลาให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น Doctor A to Z แก่คนไทยในต่างประเทศ ถึง 31 ธันวาคม 2564

ขยายเวลาให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น Doctor A to Z แก่คนไทยในต่างประเทศ ถึง 31 ธันวาคม 2564

19 ก.พ. 2564

406 view
ขยายเวลาให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น Doctor A to Z แก่คนไทยในต่างประเทศ
.
กรอกรหัส "DCA19" ปรึกษา "ฟรี" เกี่ยวกับโรค COVID-19 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
.
กรอกรหัส "DCA10" รับส่วน "ลด 10%" เมื่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
.
พบปัญหาการใช้บริการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : @doctorAtoz
 
info_free_covid_consulatation_for_Th_23464