หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต กรณีฉุกเฉิน

หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต กรณีฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ต.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2565

| 8,995 view

สถานทูตขอประชาสัมพันธ์หมายเลข hotline +316 2366-9832 เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์เป็นการชั่วคราว ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเวลาราชการ และวันหยุดของสถานทูต ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอร์กลาง +3170-345-2088 และ +3170-345-0766  ในวันและเวลาราชการ (09:30 - 17:00) 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ