ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมกงสุล / Revised visa fee for consular services

ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมกงสุล / Revised visa fee for consular services

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 1,463 view

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล0001 ปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล0002