เอกอัครราชทูตพบหารือคณะผู้บริหาร Food Forum จังหวัด Flevoland

เอกอัครราชทูตพบหารือคณะผู้บริหาร Food Forum จังหวัด Flevoland

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2566

| 49 view
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 เอกอัครราชทูตได้พบหารือกับคณะผู้บริหาร Food Forum ของจังหวัด Flevoland เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและจังหวัดฯ ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา ความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหาร รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเชฟไทย และเชฟที่มีชื่อเสียงของเนเธอร์แลนด์
 
จังหวัด Flevoland เป็นจังหวัดเกิดขึ้นจาก reclaimed land ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 โดยเป็นจังหวัดที่มีอายุน้อยที่สุดในเนเธอร์แลนด์ จังหวัดฯ มีชื่อเสียงในเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมและความยั่งยืนในการวางผังเมือง การเกษตรและพลังงาน จังหวัดมีประชากรประมาณ 420,000 คนและเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญ เช่น Almere และ Lelystad
 
ทั้งนี้ ไทยได้เข้าร่วมงาน Floriade Expo 2022 ที่เมือง Almere จังหวัด Flevoland และศาลาไทยเป็นหนึ่งในศาลาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทางจังหวัดฯ ทำให้จังหวัดฯ มีความสนใจที่จะแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ