กิจกรรมโครงการสอนดนตรีไทยให้กับชุมชนคนไทยในเนเธอร์แลนด์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมโครงการสอนดนตรีไทยให้กับชุมชนคนไทยในเนเธอร์แลนด์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2566

| 50 view

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดกิจกรรมโครงการสอนดนตรีไทยให้แก่ชุมชนคนไทยในเนเธอร์แลนด์ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เมือง Purmerend โดยมีครูอาทิตย์ ผ่อนร้อน (ครูจุ๊บ) ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน กรมศิลปากร มาสอนให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้ที่สนใจเรียนดนตรีไทยเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นใหม่และหัดเล่นครั้งแรกด้วย ซึ่งได้รับการสอนและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ