สถานเอกอัครราชทูต จัดกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในเนเธอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูต จัดกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในเนเธอร์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2566

| 261 view
(English below)
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกร่วมกับสมาคมนักเรียนนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (TSAN) และหอการค้าเนเธอร์แลนด์ - ไทย ในเนเธอร์แลนด์ (NTCC) จัดกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยที่มหาวิทยาลัย Wageningen เพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนไทย และในโอกาสนี้ NTCC โดยคุณ Marco de Jong, Chairman, NTCC คุณ Maaike Groot จากบริษัท East - West International BV และคุณมกร เชาว์วาณิช จากบริษัท Elysium Empire Holdings BV ได้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนไทยที่สนใจทำงานกับภาคเอกชนของเนเธอร์แลนด์หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วรวมทั้งนักเรียนไทยที่สนใจฝึกงานกับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับความร่วมมือในการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกหรือมหาวิทยาลัยและองค์กรทางวิชาการของไทยร่วมกับภาคเอกชนของเนเธอร์แลนด์เพื่อให้งานวิจัยเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง
 
On 9th March 2023, Royal Thai Embassy in The Hague in cooperation with Thai Students Association in the Netherlands (TSAN) and Netherland - Thai Chamber of Commerce in the Netherlands (NTCC) organized a meet & greet activity at Wageningen University. In this occasion, NTCC led by Mr. Marco de Jong, Chairman, NTCC together with Ms. Maaike Groot from East - West International BV and Mr. Makorn Chaovanich from Elysium Empire Holdings BV shared information and advices for students that are interested in working and training with the Dutch private sectors in the Netherlands. In addition, the possibilities for the cooperation of researches partnership among Thai universities, research institutes and Dutch private sector were discussed.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ