วิธีการตรวจสอบรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

วิธีการตรวจสอบรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2566

| 812 view
วิธีการตรวจสอบรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอเรียนว่า คนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Vote โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตามช่องทาง ดังนี้
 
- Apple App Store ในระบบ IOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th 
- Google Play Store ในระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote&hl=th&gl=US
 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกจะจัดการเลือกตั้งแบบคูหาในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่กรุงเฮก (Den Haag) และในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น ณ ห้อง Jan van Goyen โรงแรม NH Collection Barbizon Palace Amsterdam ท่านสามารถเลือกไปใช้สิทธิ์ได้ในวันและสถานที่ที่ท่านสะดวก
 
ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ