รู้จักบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

รู้จักบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2566

| 2,116 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโปรดศึกษาบัตรเลือกตั้งให้เข้าใจเพื่อป้องกันความสับสนในการลงคะแนนเสียง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบได้แก่ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบมีความแตกต่างกัน ดังนี้
 
ใบที่ 1 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) มีหมายเลขผู้สมัคร และ ช่องสำหรับกากบาท โดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค
 
ใบที่ 2 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) มีสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง
 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกจะจัดการเลือกตั้งแบบคูหาในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่กรุงเฮก (Den Haag) และในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น ณ ห้อง Jan van Goyen โรงแรม NH Collection Barbizon Palace Amsterdam

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ