ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

20 ธ.ค. 2563

40 view

announcement_02