ประกาศราคากลางและผลการพิจารณาจัดจ้างบริษัทกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาในการจัดทำร่างสัญญาจ้างงาน

ประกาศราคากลางและผลการพิจารณาจัดจ้างบริษัทกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาในการจัดทำร่างสัญญาจ้างงาน

15 ต.ค. 2563

11 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคาและประกาศผลการพิจารณาฯจ้างบริษัทกฎหมาย.pdf