วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไว้แล้วกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไว้แล้วกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2566

| 646 view
วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไว้แล้วกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอเรียนว่า คนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านในบัญชี (ชื่อและเขตเลือกตั้ง) ดังกล่าวด้วยตนเองผ่านลิ้งค์
 
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
 
รวมทั้งแอพพลิเคชั่น Smart Vote ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตามช่องทาง ดังนี้
 
- Apple App Store ในระบบ IOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th 
- Google Play Store ในระบบ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote&hl=th&gl=US
 
หรือ สามารถติดต่อขอตรวจสอบรายชื่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +31703450766 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.
 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกจะจัดการเลือกตั้งแบบคูหาในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่กรุงเฮก (Den Haag) และในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น ณ ห้อง Jan van Goyen โรงแรม NH Collection Barbizon Palace Amsterdam ท่านสามารถเลือกไปใช้สิทธิ์ได้ในวันและสถานที่ที่ท่านสะดวก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ