การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกงสุล (เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางไทย อายุ 10 ปี)

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกงสุล (เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางไทย อายุ 10 ปี)

12 มี.ค. 2564

481 view