รวมคำถามที่คนไทยในเนเธอร์แลนด์ต้องการทราบมากที่สุดพร้อมลิ้งค์ข้อมูลคำตอบ

รวมคำถามที่คนไทยในเนเธอร์แลนด์ต้องการทราบมากที่สุดพร้อมลิ้งค์ข้อมูลคำตอบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 1,615 view
รวมคำถามงานกงสุลที่คนไทยต้องการทราบมากที่สุด  พร้อมลิ้งค์ข้อมูลคำตอบ รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ของชุมชนชาวไทยในเนเธอร์แลนด์
 
- ต้องการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทยต้องทำอย่างไร? เตรียมเอกสารอะไรบ้าง? นัดหมายอย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่ Click here!
 
- ต้องการต่ออายุพาสปอร์ตไทยต้องทำอย่างไร? ต้องการทำพาสปอร์ตให้ลูกต้องทำอย่างไร? ทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) ต้องทำอย่างไร? เตรียมเอกสารอะไรบ้าง? นัดหมายอย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่ Click here!
 
- ต้องการรับรองเอกสารและนิติกรณ์ ต้องการทำหนังสือมอบอำนาจ ต้องทำอย่างไร? เตรียมเอกสารอย่างไร? นัดหมายอย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่ Click here!
 
และ ต้องการรับรองเอกสารที่รับรองมาแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (Ministrie van Buitenlandse Zaken) ต้องทำอย่างไร? นัดหมายอย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่ Click here!
 
- ชาวดัตช์หรือชาวต่างชาติต้องการเดินทางไปไทยต้องขอวีซ่าหรือไม่? ต้องขอวีซ่าแบบไหน? วีซ่ามีกี่ประเภท? แต่ละประเภทต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง? ยื่นวีซ่าแบบออนไลน์ต้องทำอย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่ Click here!
 
- ต้องการเดินทางไปไทยในช่วงนี้ มาตรการมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นอย่างไร? ต้องทำ Thailand Pass อีกหรือไม่? ต้องฉีดวัคซีนหรือไม่? เดินทางพร้อมลูกต้องทำอย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่ Click here!
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
กันยายน 2565