ตรวจสอบรายการส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

ตรวจสอบรายการส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2566

| 1,357 view

ผู้ร้องที่ดำเนินการทำหนังสือเดินทางและให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (Post NL) สามารถตรวจสอบหมายเลขรายการส่งไปรษณีย์ (Tracking Number) ได้ตามลิ้งค์เอกสาร โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จะ update รายชื่อเมื่อได้ดำเนินการจัดส่งแล้ว

 

รอบจัดส่ง 22 มีนาคม 2566

รอบจัดส่ง 14 มีนาคม 2566

รอบจัดส่ง 7 มีนาคม 2566

รอบจัดส่ง 22 กุมภาพันธ์ 2566

รอบจัดส่ง 13 กุมภาพันธ์ 2566

รอบจัดส่ง 2 กุมภาพันธ์ 2566

รอบจัดส่ง 9 มกราคม 2566

รอบจัดส่ง 15 ธันวาคม 2565

รอบจัดส่ง 8 ธันวาคม 2565

รอบจัดส่ง 21 พฤศจิกายน 2565

รอบจัดส่ง 17 พฤศจิกายน 2565

รอบจัดส่ง 2 พฤศจิกายน 2565

รอบจัดส่ง 26 ตุลาคม 2565