การเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 II Visiting Thailand from 1 October 2022

การเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 II Visiting Thailand from 1 October 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 7,047 view

การเดินทางไปประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

Visiting Thailand from 1 October 2022

updated 30 September 2022

 

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น

This information is intended for travellers from the Netherlands only.

 

Travel_Poster_(11)

 

ดูราชกิจจานุเบกษา

 

สำคัญ

สายการบินที่ท่านใช้บริการหรือเมืองที่ท่านจะไปต่อเที่ยวบินอาจมีข้อกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยข้างต้น
ท่านจึงต้องตรวจสอบกับสายการบินและปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วย

IMPORTANT

Thai VISA may be required for entry based on the purpose of your visit to Thailand and the duration of your stay in Thailand.

Airline may have its own requirements for its passengers other than the requirements to enter Thailand mentioned above.