ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้ SQ พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้ SQ พฤษภาคม 2564

14 เม.ย. 2564

1,530 view

การลงทะเบียนสำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทย โดยใช้สถานที่กักตัวของรัฐ (SQ) ในเดือนพฤษภาคม 2564

SQ_regis_May64

โปรดอ่านโดยละเอียด !! ก่อนลงทะเบียน !! สำหรับท่านที่จะใช้ SQ เท่านั้น 

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยใช้ SQ ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (เวลาเนเธอร์แลนด์) และจะปิดการลงทะเบียนเมื่อเต็มจำนวนแล้ว แต่ไม่ช้าไปกว่า 5 วันก่อนวันเดินทาง

2. เปิดลงทะเบียนทั้งหมด 2 เที่ยวบิน ๆ ละ 100 ที่นั่ง (1 ชื่อ 1 ที่นั่ง 1 เที่ยวบิน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อแทนกันในภายหลังได้)

  • เที่ยวบิน KL819 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ออกเดินทางเวลา 21.20 น. (ปิดลงทะเบียนเมื่อเต็ม หรือไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2564)
  • เที่ยวบิน KL819 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ออกเดินทางเวลา 21.20 น. (ปิดลงทะเบียนเมื่อเต็ม หรือไม่เกินวันที่ 23 พฤษภาคม 2564) 
  • โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไทย อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียน

3. ขอให้ทุกท่านตระหนักว่า การที่ท่านลงทะเบียนและสุดท้ายไม่เดินทาง เป็นการตัดสิทธิผู้อื่น ดังนั้น ขอความร่วมมือไตร่ตรองความพร้อมของท่านว่าจะสามารถเดินทางได้ตามวันเวลาดังกล่าวก่อนลงทะเบียน

4. กรุณาลงทะเบียนครั้งเดียว/ท่าน เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลจาก Google Forms ยืนยันทางอีเมลทันที หากไม่ได้รับ แสดงว่าท่านลงทะเบียนไม่สำเร็จ ขอให้ดำเนินการใหม่ และภายใน 2 วันทำการ ท่านจะได้รับอีเมลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งรวมถึงการขอ COE

5. ท่านที่ไม่ได้พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ขอให้ติดต่อสถานทูตในพื้นที่ของท่าน หากท่านลงทะเบียนในช่องทางนี้ สถานทูตจำเป็นต้องนำชื่อของท่านออกจากเที่ยวบิน

6. ท่านที่ตั้งใจจะใช้ ASQ (สถานที่กักตัวแบบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) ท่านไม่ต้องลงทะเบียนนี้ แต่ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองจากสถานทูต (COE) เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยในเที่ยวบินใดก็ได้ รวมถึงเที่ยวบินทั้งสองนี้ โดยท่านต้องมีหลักฐานการจอง ASQ ในการลงทะเบียน - coethailand.mfa.go.th

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเที่ยวบิน KL819 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (คลิก)
ลงทะเบียนเที่ยวบิน KL819 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (คลิก)