สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

27 ก.ค. 2563

152 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ กรุงเฮก ตลอดจนเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์จากวัดพุทธาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น นำผู้เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ