รัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคแก่องค์การห้ามอาวุธเคมี (OPCW)

รัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคแก่องค์การห้ามอาวุธเคมี (OPCW)

24 ก.ค. 2563

150 view

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63 เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทยแก่องค์การห้ามอาวุธเคมี (OPCW) จำนวน 450,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการรับมือกับความท้าทายจากอาวุธเคมีในรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต โดยมีการยกระดับเครื่องมือให้ทันสมัย โดยเฉพาะการตรวจจับการใช้อาวุธเคมีและมาตรการตอบสนองที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของรัฐภาคี และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยด้วย

รูปจาก - https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/07/thailand-contributes-thb-450000-future-opcw-centre-chemistry-and