การประกวดชิงรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award” 2563

การประกวดชิงรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award” 2563

15 ก.ค. 2563

150 view

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร และประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย กระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมทางด้านการจัดการดินผ่านการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก คุณสมบัติผู้สมัครเข้าชิงรางวัลได้แก่ ประเทศ องค์กร หน่วยงาน ชุมชน สถาบันศึกษาหรือบุคคล สำหรับผลงานที่ประจักษ์ดีเด่นในด้านการส่งเสริมกิจกรรมวันดินโลก สร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินและการจัดการดิน โดยสอดคล้องกับหัวข้อหลักวันดินโลกที่ FAO กำหนด จะได้รับ เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 15,000 เหรียญสหรัฐ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงานกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0 2579 5571 โทรสาร 0 2579 0772 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lddwsd@gmail.com

 

FACTSHEET (PDF)