เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน HORECAVA 2023 ที่ RAI Amsterdam

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน HORECAVA 2023 ที่ RAI Amsterdam

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ม.ค. 2566

| 73 view
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้เข้าร่วมงาน HORECAVA 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 ม.ค. 2565 ที่ RAI Amsterdam โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชม Thailand Pavilion ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตการทำอาหารไทยด้วย 
 
อนึ่ง งาน HORECAVA เป็นงานแสดงสินค้ากลุ่มธุรกิจอาหารครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ เปิดให้เฉพาะนักธุรกิจเข้าชมงาน โดยงานดังกล่าวจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 66 ปีแล้ว  ในปีนี้ มีธุรกิจต่าง ๆ เข้าร่วมออกร้านกว่า 700 ราย จากประเทศต่าง ๆ  โดยมีการแบ่งอาคารแสดงสินค้าออกตามประเภทต่างๆ ได้แก่ อาหารและไวน์ เครื่องดื่มร้อนเย็น เบเกอรี่ เครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารไฟฟ้า การตกแต่งภายใน อาหาร Fast Casual เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง กลุ่ม startup และ trend lab ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีผู้เข้าเยี่ยมชมงานเฉลี่ยปีละประมาณ 60,000 ราย 
 
มีข้อสังเกตว่า แนวโน้มอาหารที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ อาหาร plant based ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการร้านอาหารของไทย เนื่องจากไทยมีวัตถุดิบที่ทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ