เอกอัครราชทูต เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธาราม (วัดหลวงปู่ฮอลแลนด์)

เอกอัครราชทูต เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธาราม (วัดหลวงปู่ฮอลแลนด์)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ต.ค. 2565

| 94 view

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดพุทธาราม เมืองวาลแวกซ์ (วัดหลวงปู่ฮอลแลนด์) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมขบวนแห่ต้นกฐินสามัคคี และถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์โดยมีคนไทยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยกับชุมชนชาวไทยในเนเธอร์แลนด์และคนไทยที่เดินทางมาร่วมงานที่วัดจากประเทศใกล้เคียงที่มาร่วมงานที่วัด ตลอดจนเยี่ยมชมร้านค้าต่าง ๆ ที่มาออกร้านด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ