เอกอัครราชทูต เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม

เอกอัครราชทูต เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ต.ค. 2565

| 113 view

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมทำบุญตักบาตร โดยในงานดังกล่าว มีคนไทยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยกับชุมชนชาวไทยที่มาร่วมงาน ตลอดจนเยี่ยมชมร้านค้าต่าง ๆ ที่มาออกร้านและโรงทานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ