เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองน้ำชายามบ่ายเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองน้ำชายามบ่ายเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2565

| 272 view

On 15 September 2022, His Excellency Mr. Chatri Archjananun hosted the Asia-Oceania Ambassadors' afternoon tea at the Thai Residence. The event was attended by His Exellency Mr. Wopke Hoekstra, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, the guest speaker, as well as Ambassadors from Afghanistan, Australia, Bangladesh, China, Iran, Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Pakistan, the Philippines and Sri Lanka. The afternoon tea concluded with a fruitful discussion on cooperation between the Netherlands and the Asia-Oceania region.

The event is part of the Asia-Oceania Ambassadors' luncheon which is a monthly event that provides opportunities for Ambassadors representing the Asia-Oceania region in the Netherlands to network, collaborate and share thoughts regularly.

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชายามบ่ายแก่คณะทูตกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียในเนเธอร์แลนด์ โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนาย Wopke Hoekstra รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นวิทยากรรับเชิญ และมีเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ได้แก่  อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน อิหร่าน เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา โดยผู้เข้าร่วมงานได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเนเธอร์แลนด์และภูมิภาคเอเชีย- โอเชียเนีย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงอาหารกลางวันของเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย เพื่อเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียในเนเธอร์แลนด์ได้สร้างเครือข่าย ผสานร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ