เอกอัครราชทูตร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติไทย

เอกอัครราชทูตร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ม.ค. 2566

| 110 view
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ของโรงเรียนบ้านภาษาไทย ณ อาคาร Don Bosco, Rijswijk โดยมีครูสอนภาษาไทย ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทกับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติไทย และได้มอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนและคณะครูผู้สอน รวมทั้งได้รับฟังบรรยายถึงการดำเนินการของโรงเรียนจากคณะครูและพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง และได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้วย
 
ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนในการสอนภาษาไทยให้กับเยาวชนที่สนใจเรียนภาษาไทย เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเชื้อสายไทยที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้เรียนรู้และรักในภาษารวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยโรงเรียนฯ จะเปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ณ อาคาร Don Bosco, Rijswijk เวลา 11.00 - 13.00 น.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ