เอกอัครราชทูตเยี่ยมเยียนและพบปะชุมชนชาวไทย ณ วัดพุทธบารมี

เอกอัครราชทูตเยี่ยมเยียนและพบปะชุมชนชาวไทย ณ วัดพุทธบารมี

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2565

| 69 view

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปวัดพุทธบารมี เมือง Musselkanaal เพื่อเยี่ยมเยียนและพบปะชุมชนชาวไทยในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่ ได้พูดคุย รับฟังและตอบปัญหาด้านกงสุลให้กับพี่น้องชาวไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ