เว็บไซต์พิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เว็บไซต์พิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

3 ธ.ค. 2563

129 view

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำ website ในโอกาสดังกล่าว จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมที่ www.nationaldayofthailand.nl ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยภายใน website ดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น

1. ภาพ และ clip การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2503 (1960) ซึ่งครบ 60 ปี ในปี 2563 นี้

2. นิทรรศการ online ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์

3. แสดงผลงานบางส่วนของอาจารย์ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ (2557) สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ซึ่งได้พำนักอยู่ที่เนเธอร์แลนด์กว่า 50 ปี