เนเธอร์แลนด์ยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทางสำหรับผู้เดินทางเข้ามาทั้งจากในและนอก EU

เนเธอร์แลนด์ยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทางสำหรับผู้เดินทางเข้ามาทั้งจากในและนอก EU

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 160 view

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เป็นต้นไป รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทางหรือมาตรการการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID - 19 ซึ่งครอบคลุมถึงผู้เดินทางจากนอกสหภาพยุโรป (EU) และนอกพื้นที่เชงเก้น (Schengen area) กล่าวคือ บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับอนุญาต สามารถเดินทางเข้ามายังเนเธอร์แลนด์ได้ตามปกติแล้ว โดยไม่มีมาตรการเดินทางที่เกี่ยวกับโรค COVID - 19 ทั้งนี้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์อาจกลับมาบังคับใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องได้อีก เพื่อป้องกันหรือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 ในอนาคต

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad?fbclid=IwAR2typr4pgSGU28COipRml9z38CqxsDBOj0rV-oc3GWIzbY0ZoS-2d0k5Zc