คณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สวปอ. เข้ารับฟังการบรรยายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

คณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สวปอ. เข้ารับฟังการบรรยายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ค. 2565

| 130 view

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3) จำนวน 35 คน ได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง สถานการณ์ความมั่นคงในเนเธอร์แลนด์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก โดยเอกอัครราชทูตได้กล่าวบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย - เนเธอร์แลนด์ ที่มีมากว่า 400 ปี รวมถึงความร่วมมือไทย - เนเธอร์แลนด์ในกรอบต่าง ๆ เช่น การเกษตรสมัยใหม่ ระบบการศึกษา การบริหารจัดการนํ้า ฯลฯ

ในโอกาสดังกล่าว คณะนักศึกษายังได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ