สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ศ. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ศ. 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ธ.ค. 2564

| 744 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยนายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงเฮก และครอบครัววางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำหน้าเว็บไซต์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 แทนการจัดงานเลี้ยงรับรองตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของทางการเนเธอร์แลนด์ โดยสามารถเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้ที่ www.nationaldayofthailand.nl

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ