สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 141 view

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกได้จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงเฮก พร้อมคู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ