สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ศ. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ศ. 2563

4 ธ.ค. 2563

196 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีพระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองวาลไวลก์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ประธานฝ่ายฆราวาสนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ กรุงเฮก และครอบครัวร่วมพิธีทำบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดผ้าไตร และถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และได้นำผู้เข้าร่วมวางพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายบังคม จุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดทำหน้าเว็บไซต์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 แทนการจัดงานเลี้ยงรับรอง จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมที่ www.nationaldayofthailand.nl ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยภายใน website ดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น

1. นิทรรศการ online ครบรอย 60 ปี การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม พ.ศ. 2503 (1960) และนิทรรศการ online เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ

2. คำกล่าวนายกรัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

3. งานแสดงผลงานบางส่วนของอาจารย์ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ (2557) สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ซึ่งได้พำนักอยู่ที่เนเธอร์แลนด์กว่า 50 ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ