สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ค. 2565

| 265 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยนายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงเฮก และคู่สมรส ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ประกอบด้วยการวางพานพุ่ม การกล่าวถวายพระพร การจุดเทียนชัยถวายพระพร และการลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ได้มีคณะบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วมการถวายความเคารพและลงนามถวายพระพร ดังนี้

- คณะสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3)

- คณะนักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

- นักการทูตเนเธอร์แลนด์ที่จะเดินทางไปประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ