วโรกาสครอบรอบ ๖๐ ปี ของการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วโรกาสครอบรอบ ๖๐ ปี ของการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

27 ต.ค. 2563

358 view
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๓
 
เนื่องในวโรกาสครอบรอบ ๖๐ ปี ของการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขออัญเชิญส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสในงานถวายเลี้ยงที่พระราชวัง Huis ten Bosch เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๓ ดังนี้
 
An Excerpt from Speech by Her Majesty Queen Juliana of The Netherlands
ข้อความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสสมเด็จพระราชินีนาถจูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์
“…
Your Majesty, both our countries cherish the privilege of being called nations of free peoples. Our friendship is a remarkably ancient one and yet it is very much alive, growing as it does from year to year. Your presence amongst us means a meeting of great value for the relationship between our countries. We thank you again for having come.
…”
 
An Excerpt from Speech by His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand to The Speech by Her Majesty Queen Juliana of The Netherlands
ข้อความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอบสมเด็จพระราชินีจูเลียนาแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
“…
In the present of turmoil of world affairs, it is imperative that we should all use our best endeavours to alleviate the tension which threatens to destroy the whole world. Our peoples have much in common. They love and value liberty and freedom. They believe in the peaceful solution of all conflicts. We feel certain that their very close and constant collaboration in this field of work will even further strengthen their mutual respect and esteem and will contribute to the cause of world peace and understanding.
…”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ