มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปีการศึกษา 2/2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปีการศึกษา 2/2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2564

| 405 view

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มีนาคม 2565  

 หลักสูตรที่เปิดสอน  

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

                                          

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                                      สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

                                      โทร. 0-2310 8196-7, 0-2310 8664,4054

                                      E-mail : [email protected]

                                      Facebook : www.facebook.com/ru.oasc

 

1.เอกสารประชาสัมพันธ์_(ป.ตรี_2-2564)1 1.เอกสารประชาสัมพันธ์_(ป.ตรี_2-2564)2

PDF version