พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

13 ต.ค. 2563

51 view

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีทำบุญถวานพระราชกุศลที่ วัดพุทธาราม เมือง Waalwijk (วาลไวก์) โดยมีพระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธารามเมืองวาลไวลก์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ประธานฝ่ายฆราวาสนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีทำบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และทอดผ้าไตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ต่อมา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้นำคณะข้าราชการและครอบครัวประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายบังคม โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ร่วมกันจุดเทียนยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ