กิจกรรมงานสัปดาห์ไทยในงาน Floriade Expo 2022

กิจกรรมงานสัปดาห์ไทยในงาน Floriade Expo 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ก.ค. 2565

| 164 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอเสนอภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ไทยในงาน Floriade Expo 2022 ที่เมือง Almere จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 โดยในศาลาไทยจะมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม การนวดสาธิต ตลอดจนมีอาหารไทย คาว - หวาน ให้ชิม

จึงขอเชิญชวนคนไทยไปเยี่ยมชมและสัมผัสงานด้วยตนเองตามอัธยาศัย

* ภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ