เอกอัครราชทูตเป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ประจำปี 2565

เอกอัครราชทูตเป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 122 view

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกได้เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แนวโน้มการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวไทยในเนเธอร์แลนด์ ภาพรวมเศรษฐกิจโลก การบูรณาการแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินการร่วมกันสำหรับปีงบประมาณ 2566 ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศาลาไทย ในงาน Floriade Expo 2022 เมือง Almere ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ